Optima

Valma - Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning

Ansökan öppen nu!

Du kan söka den 19.5-21.7.2020 (kl. 15:00). Ansökan görs via www.studieinfo.fi 


Tisdagen den 21.7.2020 kontaktar Optima de som sökt via den e-post som angetts i ansökan. Du kallas då till språkprov, som sker torsdagen den 23.7.2020. Reservera hela dagen för provet.

Antagningen till Valma blir klar första veckan i augusti och studierna inleds den 10.8.2020


VALMA-utbildningen förbereder dig för den grundläggande yrkesutbildningen och förbättrar dina möjligheter att avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Det är ett studieår fullt av möjligheter då du förbättrar dina studiefärdigheter och testar på olika yrkesutbildningar och arbetsplatser. Alla studerande gör upp sin egen utbildningsplan i början av studierna.

I utbildningen ingår orientering i yrkesutbildning och grundfärdigheter för arbetslivet, färdigheter inför utbildning som ordnas på en arbetsplats, stärkande av studiefärdigheter, att fungera i samhället och som medborgare, stärkande av delaktighet och praktiska färdigheter och examendelar inom en yrkesinriktad grundexamen.

Efter att ha avklarat 30 kompetenspoäng, kan du påbörja en examensinriktad utbildning. Du bör då ha tillräckliga förutsättningar för utbildningen och utbildningsanordnaren ska ha en studieplats att erbjuda eller läroavtalsplats ska finnas.

Ifall ditt modersmål inte är svenska, ska du uppvisa ett intyg över att dina språkkunskaper motsvarar minst nivå A2.1 enligt den europeiska skalan.

Målgrupperna för Valma-utbildningen

• Ungdomar som behöver stärka sina förutsättningar för studier samt behöver handledning och stöd vid val av utbildning och yrke.
• Ungdomar som av olika anledningar inte deltar i någon utbildning.
• Unga vuxna och vuxna, i synnerhet invandrare, som behöver förbereda övergången till grundläggande yrkesutbildning.
• Vuxna som byter bransch och har brister i sina förutsättningar för yrkesstudier. 


Kontaktuppgifter

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare Ann Käld
Mobil 044 7215 231
ann.kald@optimaedu.fi

Lärare Monica Rosenberg-Söderman
Mobil 044 7215 183
monica.rosenberg-soderman@optimaedu.fi

Studiehandledare Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiesekreterare Stina Hokkanen
Mobil 044 7215 280
stina.hokkanen@optimaedu.fi

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här